Ruud Schrijvershof

Sculptor

Small introduction

 

The figurative expressionist sculptures of Ruud Schrijvershof characterize themselves by a strong silhouette on distance and much detail up close. With the woman as its central theme, tension in line and volume are the constant. Material, technique and the relation to reality are changing constantly. By always searching for something new and experimenting, making each new sculpture an exciting challenge.

Korte introductie

 

De figuratief expressionistische beelden van Ruud Schrijvershof typeren zich door een sterk silhouet op afstand en veel detail van dichtbij. Met de vrouw als centraal thema, zijn spanning in lijn en volume de constante. Wisselend zijn materiaal, techniek en de verhouding tot de werkelijkheid, Door altijd te zoeken naar iets nieuws en te experimenteren, blijft het maken van ieder nieuw beeld een spannende uitdaging.